QUẢN LÝ MÀU NƯỚC TRONG AO NUÔI TÔM

18/03/2020
Việc quản lý màu nước trong ao nuôi tôm là vấn đề rất quan trọng. Bởi lỡ không may bà con quản lý không tốt dẫn đến hiện tượng tảo tàn hoặc tảo độc xuất hiện sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tôm nuôi. Để quản lý tốt màu nước trong ao nuôi tôm, hôm nay Trường Sinh sẽ chia sẻ với bà con về chủ đề: “Quản lý màu nước trong ao nuôi tôm”.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/muqsyxaWYYk" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Tags: