CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP THÔNG QUA HÌNH THỨC HỌP TRỰC TUYẾN

05/07/2021
TRƯỜNG SINH GROUP TỔ CHỨC CUỘC HỌP “SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM – KẾ HOẠCH KINH DOANH 6 THÁNG CUỐI NĂM”
Trong bối cảnh Covid-19 tái bùng phát, Việc ứng dụng ng nghệ thông tin, chuyển đổi số đã và đang là xu thế không thể đảo ngược, tham gia vào mọi quá trình vận động của đời sống kinh tế, xã hội. Nắm bắt xu thế đó, Vào ngày 02/07/2021, Trường Sinh Group đã áp dụng ứng dụng chuyển đổi số - Tổ chức cuộc họp “SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM – KẾ HOẠCH KINH DOANH 6 THÁNG CUỐI NĂM” với hình thức Online để cùng tất cả Cán bộ ng nhân viên văn phòng và Cán bộ nhân viên kinh doanh trên toàn quốc báo cáo kết quả đạt được trong ng tác kinh doanh, chia sẻ những khó khăn trong 6 tháng đầu năm và định hướng, đưa ra kế hoạch phát triển cho 6 tháng cuối năm.
  
Ban Lãnh Đạo Trường Sinh Group lắng nghe báo cáo kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2021.
Tuy không diễn ra trực tiếp nhưng cuộc họp đã diễn ra rất sôi nổi, các CBNV có thời gian chia sẽ thẳng thắn những khó khăn thuân lợi của mình cũng như đưa ra kế hoạch cho bản thân vào 6 tháng cuối năm. Ban lãnh đạo đã trao đổi và lần lượt giải quyết các vấn đề trên cũng như đưa mục tiêu định hướng phát triển cho từng cá nhân trong 6 tháng cuối năm.
Kết thúc cuộc họp, các CBNV đều mang tâm trạng vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết phấn đấu tốt hơn trong thời gian tới.

Cuộc họp diễn ra với không khí sôi nổi dưới hình thức online.
Với sự đoàn kết và nỗ lực hết mình của Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể Cán bộ công nhân viên công ty, tin rằng TRƯỜNG SINH GROUP sẽ luôn đứng vững vượt qua những khó khăn hiện tại và hoàn thành mục tiêu trong năm 2021 đã đề ra. 
"Trường Sinh Group - Chất lượng hàng đầu, nâng cao đạo đức"

Tags: