Trường Sinh: phòng bệnh đốm trắng hiệu quả trên tôm nuôi

24/03/2017
Sản phẩm với nguồn gốc từ 100% là thảo dược, phòng và đặc trị hữu hiệu các bệnh phân trắng, hoại tử gan tụy trên tôm thẻ và tôm sú.

Tags: