HƯỞNG ỨNG NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM 15/3/2024

15/03/2024
Từ năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận ngày 15 tháng 3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam không chỉ là dịp để kỷ niệm mà còn là cơ hội để tất cả chúng ta nhớ về vai trò to lớn của việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, đây cũng là dịp để tập trung vào việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục, và phổ biến pháp luật và chính sách liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh, ổn định và khuyến khích sự phát triển, đổi mới, và sáng tạo cho nền kinh tế đất nước.

Trường Sinh Group hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 đã được tổ chức tập trung trong tháng 3/2024 (tháng cao điểm) và sẽ kéo dài trong cả năm 2024 với chủ đề: “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”.
Trường Sinh Group, trong hành trình 20 năm xây dựng và phát triển, đã cam kết và thành công trong việc nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, đảm bảo chất lượng Quốc tế và an toàn cho sức khỏe cũng như môi trường. Công ty không chỉ tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm chất lượng mà còn ủng hộ cho một lối sống lành mạnh và bền vững.
Hãy cùng Trường Sinh Group chia sẻ sứ mệnh xanh vì môi trường và sức khỏe cộng đồng, và hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam!

Tags: