TRƯỜNG SINH GROUP NHẬN BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH GIA LAI

31/10/2023
Sáng ngày 31/10, đại diện Công ty, chị Võ Thị Tuyết Hà - Phó tổng giám đốc Trường Sinh đã vinh dự nhận bằng khen của UBMTTQ Tỉnh Gia Lai trong chương trình “Hội nghị biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong triển khai cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2019 -2023 và hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023”

Sáng ngày 31/10, đại diện Công ty, chị Võ Thị Tuyết Hà - Phó tổng giám đốc Trường Sinh đã vinh dự nhận bằng khen của UBMTTQ Tỉnh Gia Lai trong chương trình “Hội nghị biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong triển khai cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2019 -2023 và hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023” Chị Võ Thị Tuyết Hà - Phó tổng giám đốc Trường Sinh đã vinh dự nhận bằng khen của UBMTTQ Tỉnh Gia Lai

Trường Sinh Group xin chia sẻ niềm tự hào và sự cảm ơn đến Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Gia Lai đã công nhận những nỗ lực của Công ty trong việc thúc đẩy sự phát triển và sử dụng sản phẩm Việt Nam và những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Điều này thể hiện cam kết của Trường Sinh Group đối với sản phẩm Việt Nam và sứ mệnh xã hội cao cả.Cúp lưu niệm và bằng khen

Trường Sinh Group cam kết tiếp tục đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước, và bằng khen của UBMTTQ Tỉnh sẽ là nguồn động viên lớn cho sự phát triển của Công ty trong tương lai.
 

 

Tags: