TRƯỜNG SINH GROUP - THƯƠNG HIỆU XANH VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

26/02/2020
Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tiềm năng lớn về dược liệu trong khu vực Đông Nam Á và trên Thế Giới. Với nguồn tài nguyên dược liệu phong phú, đa dạng, Trường Sinh đã triển khai các nghiên cứu nhằm tạo ra các sản phẩm từ dược liệu phục vụ cho các ngành sản xuất của tập đoàn, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ trong Nuôi trồng thủy sản, các sản phẩm nước uống Thảo dược chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng. Xác định đây là một lợi thế quan trọng, Tập đoàn khoa học Quốc tế Trường Sinh đã bắt ta vào việc trồng, chế biến dược liệu thực phẩm và giải quyết việc làm cho người dân vùng sâu tỉnh Gia Lai.
      

Tags: