Mô tả công việc
Chức danh: Nhân viên Vận hành Máy
Nơi làm việc: Tại trụ sở chính Công ty hoặc theo sự điều động của Ban lãnh đạo.
I. Mục đích công việc:
Thực hiện công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống dây chuyền máy móc theo đúng quy trình và chỉ đạo của Ban Lãnh Đạo.
II. Nhiệm vụ:

1. Công tác thanh trùng MMTB
- Kiểm tra tình trạng vệ sinh của máy thanh trùng, các đường ống liên quan.
- Kiểm tra tình trạng điện, hơi, nước, lạnh, xả nước ngưng của van hơi.
- Kiểm soát và đảm bảo chế độ thanh trùng trong suốt quá trình sản xuất.
- Đảm bảo nhiệt độ đầu ra của sản phẩm theo yêu cầu.
- Kiểm soát các thông số kỹ thuật của sản phẩm.
- Thưc hiện và duy trì vệ sinh công nghiệp, vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, PCCC tại nơi làm việc.

2. Công tác vận hành;
- Kiểm tra kỹ máy móc, dây chuyền, trang thiết bị trước khi vận hành.
- Vận hành máy theo đúng quy trình, thông số kỹ thuật.
- Cập nhật các thông tin máy và thời gian ngừng máy vào biểu mẫu theo dõi giờ máy chạy.
- Thường xuyên kiểm tra hệ thống máy móc, trang thiết bị, dây chuyền nhằm kịp thời phát hiện những hư hỏng cỏ thể xảy ra.
- Chủ động lên kế hoạch bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị theo định kỳ.
- Báo cáo cho quản lý trực tiếp hoặc BLĐ về tình trạng và sự cố máy để có công tác sửa chữa khắc phục kịp thời.
3.  Công tác khác có liên quan
- Có trách nhiệm bảo quản tài sản và thiết bị chung của công ty.
- Theo dõi xử lý và báo cáo lên cấp trên những yếu tố không phù hợp trong quá trình sản xuất.
- Tiết kiệm nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất.
- Liên hệ với các nhân viên vận hành các thiết bị khác để thống nhất chương trình bảo trì bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp.
- Thực hiện các công tác khác theo quy định của quản lý trực tiếp hoặc theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.
III. Trách nhiệm:
- Đảm bảo hệ thống máy móc, trang thiết bị, dây chuyền vận hành hiệu quả, chính xác, tiết kiệm nguyên nhiên liệu và an toàn.
- Các sản phẩm sản xuất ra phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đúng thông số kỹ thuật.
- Đảm bảo chỉ tiêu sản xuất theo đúng kế hoạch đã đề ra.
IV. Quyền hạn: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác liên quan.
V.
 Mối quan hệ công việc:
1. Báo cáo trực tiếp: Quản đốc phân xưởng hoặc Ban lãnh đạo.
2. Quan hệ công việc nội bộ: Phối hợp cùng các phòng ban trong Công ty.
3. Quan hệ công việc bên ngoài: Các đối tác, cơ quan chức năng liên quan đến công việc phụ trách.
Chức danh                        : Trợ lý kinh doanh
Nơi làm việc         : Trụ sở hoặc Theo sự điều động của Công ty.
 
1. Mục đích công việc:
 • Tư vấn và triển khai các kế hoạch, chiến lược kinh doanh bán hàng và marketing ngắn, trung và dài hạn.
 • Trợ lý cho BTGĐ trong việc giao chỉ tiêu, giám sát cán bộ nhân viên kinh doanh (CBNVKD) thực hiện công việc hiệu quả.
 • Quản lý công việc chung của bộ phận kinh doanh Công ty.
 • Tham gia công tác tuyển dụng và đào tạo, đánh giá nhân sự kinh doanh của toàn Công ty.
2. Nhiệm vụ:
 1. Triển khai và đảm bảo kế hoạch kinh doanh được thực hiện có hiệu quả.
 • Xây dựng kế hoạch chăm sóc khách hàng, theo dõi tình hình bán hàng, đôn đốc CBNV kinh doanh thực hiện công tác bán hàng.
 • Xây dựng, tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá nhân sự của bộ phận kinh doanh từng tuần/tháng/ quý/ năm.
 • Theo dõi công nợ, đôn đốc bộ phận kinh doanh và kế toán thu hồi công nợ kịp thời, đúng qui định.
 • Tập hợp báo cáo của bộ phận kinh doanh gửi BTGĐ.
 • Xây dựng và thực hiện các chương trình hội thảo, hội nghị của Công ty.
 • Soạn thảo được hợp đồng, các công văn giấy tờ có liên quan đến công việc kinh doanh của Công ty.
  1. Đánh giá và phát triển đội ngủ nhân sự kinh doanh cho toàn Công ty:
 • Đánh giá và báo cáo BTGĐ về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của tất cả của toàn thể CBNVKD.
 • Phối hợp và hỗ trợ CBNVKD phát triển và duy trì hệ thống kênh phân phối và thị trường.
 • Xây dựng đề xuất BTGĐ các nội quy, quy chế, chính sách lương, khen thưởng cho CBNVKD nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.
 • Phối hợp với phòng HCNS thực hiện kế hoạch tuyển dụng và đào tạo theo quy chế tuyển dụng và đào tạo của Công ty.
 • Tham mưu cho BTGĐ về cải tiến chất lượng dịch vụ, hàng hóa sản phẩm của Công ty: thiết kế ý tưởng, kế hoạch thay đổi, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm nhằm phục vụ tốt công tác sản xuất, bán hàng.
 • Hàng tháng/quý/năm tổ chức đánh giá chất lượng nhân sự kinh doanh theo các tiêu chí về hiệu quả công việc, doanh số mang lại, chấp hành nội quy - quy chế Công ty, quan hệ với khách hàng…
 • Đề xuất BGĐ về việc khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng lao động đối với CB nhân viên kinh doanh.
 • Chấp hành nghiêm túc sự điều động của BGĐ Công ty, thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ Công ty.
 1. Quyền hạn:
 • Được quyền yêu cầu các Phòng ban, cá nhân phối hợp để thực hiện các Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn theo quy định của Công ty.
 • Được quyền tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan lĩnh vực Kinh doanh của Công ty.
 • Được quyền yêu cầu cung cấp các nguồn lực cần thiết (nhân lực, tài chính, vật lực, thông tin) để thực hiện công việc được giao.
 • Được quyền đề nghị Phòng HC – NS (hoặc Ban Giám đốc) khen thưởng/kỷ luật hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với CB nhân viên kinh doanh.
4. Kết quả công việc cần đạt được:
 • Đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty được xây dựng, triển khai đúng thời hạn và hiệu quả.
 • Đảm bảo hệ thống khách hàng ổn định, phát triển và vững mạnh.
 • Đảm bảo hệ thống nhân sự kinh doanh mạnh về lượng và chất, luôn thực hiện tốt các chỉ tiêu Công ty đề ra.
 • Đảm bảo sự truyền tải thông tin, triển khai kế hoạch của BTGĐ đến CB nhân viên kinh doanh và báo cáo phản hồi ngược lại một cách nhanh chóng, chuẩn xác.
 • Chịu trách nhiệm về tính hiệu quả và hợp pháp của tất cả các công việc mình phụ trách trước khách hàng, Công ty và pháp luật.
 • Thực hiện báo cáo nhanh hàng ngày và báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng của Công ty.
5. Yêu cầu:
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt, năng động.
 • Sử dụng tốt tiếng Anh, nói lưu lót, nghe, đọc, dịch thuật các tài liệu việt - anh.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • Có kinh nghiệm bán hàng, khả năng thuyết trình tốt.
 • Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
6. Quan hệ công việc:
 • Khách hàng/Đối tác:
+ Đàm phán, ký kết hợp đồng;
+ Chăm sóc khách hàng;
+ Giải quyết khiếu nại khách hàng.
 • Quan hệ với cấp trên trực tiếp: Ban Tổng Giám đốc:
+ Báo cáo và nhận sự chỉ đạo trong công việc;
+ Đề xuất các giải pháp, kế hoạch làm việc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 • Quan hệ nội bộ: nhân viên phụ trách và các Phòng ban: Phối hợp giải quyết công việc.
 • Chính quyền, các cơ quan chức năng có liên quan.
Chức danh: TP. Hành chính nhân sự  
Nơi làm việc: Tại trụ sở chính Công ty hoặc theo sự điều động của Ban lãnh đạo.
 
I. Mục đích công việc:
 • Tham mưu, xây dựng hệ thống quản trị nhân sự.
 • Quản lý và điều hành hoạt động liên quan đến nhân sự, hành chính của Công ty.
 • Là cầu nối giữa BTGĐ và người lao động trong Công ty.
II. Nhiệm vụ:
1. Tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của phòng.
 • Phân công công việc và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của phòng cũng như giám sát cách thức thực hiện công việc, đánh giá hiệu quả công việc của toàn bộ nhân viên trong phòng căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng.
 • Hỗ trợ các phòng ban khác trong việc quản lý, điều hành nhân sự.
2. Công tác quản lý nhân sự.
 • Tham mưu cho Ban giám đốc tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống quy chế quản lý.
 • Xây dựng kế hoạch, định biên nhân sự hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất – kinh doanh của Công ty.
 • Chịu trách nhiệm trong việc thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự, qui trình tuyển dụng, tiêu chuẩn tuyển dụng cho các vị trí, chức danh của Công ty.
 • Tổ chức, trực tiếp thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ, đào tạo hội nhập cho Toàn thể CBCNV của Công ty.
 • Tham mưu, xây dựng, thực hiện chế độ lương, thưởng, kỷ luật và các chế độ đãi ngộ nhân sự.
 • Xây dựng và quản lý hệ thống chức danh, mô tả công việc, qui trình làm việc, tiêu chuẩn đánh giá nhân sự của các bộ phận phòng ban.
 • Chịu trách nhiệm chính trong công tác xử lý các khiếu nại, thắc mắc liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động.
3. Công tác quản lý hành chính:
 • Tổ chức thực hiện công tác lễ tân khánh tiết; các chương trình sự kiện của Công ty.
 • Tổ chức phát hành, lưu trữ văn thư, hồ sơ nhân sự,  quản lý sử dụng và bảo quản khuôn dấu của Công ty.
 • Tham mưu, xây dựng thang bảng lương, cách thức chấm công, tính lương, thưởng, công tác phí…triển khai cho nhân viên phụ trách thực hiện; kiểm duyệt trước khi trình BTGĐ.
 • Tham mưu, thực hiện quản lý công tác mua sắm, quản lý tài sản, phương tiện, công dụng cụ của Công ty.
 • Quản lý điều động đội tài xế, xe của Công ty nhằm phục vụ công việc CBNV Công ty.
 • Thực hiện công tác quản trị hành chính và hỗ trợ khác.
4. Quản trị công tác pháp chế.
 • Tham mưu, lên kế hoạch và xây dựng, tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện hệ thống văn bản lập quy; kiểm tra, giám sát việc thự hiện Nội qui, qui chế, qui định của Công ty.
 • Tham mưu xây dựng và quản lý hệ thống phân quyền, ủy quyền trong công tác quản trị, điều hành nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty.
 • Quản trị công tác soạn thảo, thẩm định các hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác/đầu tư.
 • Tổ chức thực hiện việc đăng ký các giấy tờ hồ sơ pháp lý đảm bảo điều kiện cần và đủ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phương tiện của Công ty khi lưu thông.
 • Tham mưu cho BTGĐ các vấn đề liên quan đến pháp luật và lĩnh vực nhân sự của Công ty và thực hiện các nghiệp vụ pháp lý khi có yêu cầu.
 • Trực tiếp liên hệ, làm việc với các cơ quan ban ngành về các vấn đề liên quan đến nhân sự và lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
5. Tổ chức thực hiện/ phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, an toàn – vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường của khối văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc tổng Công ty.
6. Hỗ trợ công tác quản lý điều hành hoạt động văn phòng hội doanh nhân trẻ Gia Lai.
7. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BTGĐ.

 
 1. Kết quả công việc cần đạt được:
 • Đảm bảo kịp thời nguồn nhân sự cả lượng và chất theo nhu cầu và kế hoạch được duyệt.
 • Đảm bảo việc thực hiện các chế độ, chính sách cho CBNV luôn chính xác và đúng hạn.
 • Đảm bảo việc phát hiện, báo cáo kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi pham nội qui, qui chế, qui định của Công ty.
 • Đảm bảo hệ thống quản trị của Công ty gọn nhẹ, thông suốt, không chồng chéo công việc.
 • Cập nhật đầy đủ và kịp thời hồ sơ pháp lý của Công ty khi có phát sinh, thay đổi.
 • Chấp hành theo đúng nội quy, quy chế của Công ty.
 • Chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của tất cả các công việc mình phụ trách trước Ban giám đốc.
 1. Quyền hạn.
 • Yêu cầu các phòng ban trong Công ty phối hợp trong công tác đánh giá nhân sự, đề xuất bổ sung hoặc thay đổi nhân sự.
 • Đề xuất khen thưởng hoặc áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật lao động theo quy định của Công ty.
 • Đề xuất thay đổi, bổ sung nhân sự theo yêu cầu công việc của toàn công ty.
 • Ký ban hành các thông báo xử lý lao động theo đúng Nội quy, Quy chế của Công ty.
 1.  Trách nhiệm.
 • Chịu trách nhiệm về các công tác đào tạo hội nhập cho nhân sự khi có yêu cầu.
 • Đảm bảo mọi hoạt động của phòng được vận hành theo đúng quy trình.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự ủy quyền của Ban Giám đốc.
V. Kỹ năng cần có
 • Khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm.
 • Có khả năng lập kế hoạch
 • Khả năng bao quát và giám sát công việc.
 • Khả năng tổng hợp, phân tích và giải quyết các công việc phát sinh.
 • Khả năng giao tiếp.
 • Chịu được áp lực công việc.
 
VI. Mối quan hệ công việc:
 • Quan hệ chỉ đạo: nhận chỉ đạo trực tiếp từ Ban Tổng Giám đốc.
 • Báo cáo trực tiếp: Ban Tổng Giám đốc.
 • Quan hệ công việc nội bộ: Phối hợp cùng các phòng ban trong Công ty.
 • Quan hệ công việc bên ngoài: Hệ thống khách hàng của Công ty.
Chức danh                 :  Giám đốc kinh doanh
Nơi làm việc              : Tại trụ sở hoặc theo sự điều động của BTGĐ Công ty.
 1. Mục đích công việc:
 • Tham mưu cho Ban tổng Giám đốc trong việc xây dựng các chiến lược phát triển Công ty.
 • Quản lý hệ thống kinh doanh trong cả nước.
 • Lập các kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện.
 • Thiết lập hệ thống khách hàng, hệ thống nhà phân phối.
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức, quản lý nhân sự kinh doanh Công ty hoạt động hiệu quả.
 
 1. Nhiệm vụ cụ thể:
 • Tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch kinh doanh của Công ty.
 • Điều hành việc thực hiện hoạt động bán hàng nhằm đạt Doanh số mục tiêu BTGĐ đã giao.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan như Kế toán, Sản xuất, Phân phối,...nhằm mang đến các dịch vụ đầy đủ nhất và tốt cho Khách hàng.
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức, quy trình tuyển dụng, các chương trình đào tạo, quản lý, đánh giá, sắp xếp và điều hành bộ máy nhân sự hoạt động phù hợp theo chiến lược phát triển của Công ty.
 • Tham gia xây dựng cơ chế chính sách lương, thưởng cho CBNVKD phù hợp theo chiến lược phát triển của Công ty.
 • Phân tích, đánh giá tình hình nhu cầu thị trường, khách hàng tiềm năng, thông tin đối thủ cạnh tranh từ đó có những giải pháp thúc đẩy bán hàng.
 • Thiết lập,  xây dựng và  phát triển hệ thống khách hàng, hệ thống nhà phân phối. Chịu trách nhiệm trước GĐKD Tổng Công ty về doanh số, hệ thống kinh doanh, bán hàng gồm các đại lý và hệ thống nhà phân phối (NPP) trên toàn quốc.
 • Xây dựng chính sách bán hàng, triển khai các hoạt động Marketing, chương trình khuyến mãi của Công ty, đồng thời có trách nhiệm giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện của Đại lý và các NPP.
 • Trực tiếp hoặc tham gia giải quyết, xử lý khiếu nại, kiến nghị của khách hàng.
 • Duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn về mặt hình ảnh, thương hiệu của Công ty.
 • Báo cáo hoạt động kinh doanh theo quy định của công ty.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của GĐKD Tổng Công ty.
 1. Quyền hạn:
 • Được quyền đề xuất và định biên nhân sự thuộc bộ phận kinh doanh theo chiến lược phát triển Công ty.
 • Đề xuất tuyển dụng, điều động, thôi việc nhân sự kinh doanh thuộc quyền quản lý.
 • Phân tích, đề xuất và xây dựng các chính sách kế hoạch chiến lược kinh doanh.
 • Đề xuất các chính sách lương, thưởng phù hợp để áp dụng cho CBNVKD theo từng thời kỳ.
 • Đề xuất các chính sách khuyến mãi, chiết khấu…
 • Được quyền yêu cầu các phòng ban phối hợp để thực hiện các Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn theo quy định của Công ty.
 
 1. Kết quả công việc cần đạt được:
 • Đảm bảo các nguồn nhân lực, vật lực để việc thực hiện doanh số đúng như cam kết.
 • Đảm bảo thị trường phát triển ổn định và vững mạnh, nhân viên làm việc năng suất cao.
 • Tham mưu các chính sách, chiến lược phát triển kịp thời hiệu quả cho BTGĐ.
 • Đảm bảo thu hồi công nợ hiệu quả, tránh nợ xấu.
 • Duy trì mối quan hệ hợp tác và thân thiện với Đại lý tại khu vực phụ trách.
 • Hoàn thành tốt các công việc được giao phó.
 1. Yêu cầu:
 • Am hiểu hoạt động kinh doanh và thị trường Thuốc Thủy sản.
 • Có kiến thức Pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Đánh giá được các công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, chiến lược ngắn hạn, trung và dài hạn. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về doanh số do Công ty đề ra.
 • Có tính kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp.
 1. Quan hệ công việc:
 • Quan hệ trực tiếp với cấp trên: Giám đốc kinh doanh và BTGĐ công ty
 • Quan hệ nội bộ: các phòng ban công ty
 • Quan hệ khác: các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng Công ty theo chỉ đạo của BTGĐ.
Chức danh                 :  Nhân viên kinh doanh
Nơi làm việc              : Tại trụ sở hoặc theo sự điều động của BTGĐ Công ty.

 
 1. Mục đích công việc:
 • Triển khai kế hoạch kinh doanh;
 • Duy trì phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới;
 • Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng, hỗ trợ giao hàng và hỗ trợ thu hồi công nợ.
 
 1. Nhiệm vụ cụ thể:
 1. Nhiệm vụ bán hàng, phát triển thị trường:
a. Thu thập, phân tích thông tin về thị trường:
 • Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, nhóm khách hàng khu vực được giao.
 • Đề xuất các sản phẩm mới phù hợp với khu vực và địa bàn được phân công phụ trách.
 • Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp quảng bá, giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu Công ty thuộc phạm vi phụ trách.
b. Triển khai kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và xúc tiến ký kết hợp đồng.
 • Lập kế hoạch phát triển khách hàng, thị trường, doanh thu theo tuần/tháng/quý/năm.
 • Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng.
 • Lập danh sách các khách hàng tiềm năng, đề xuất các kế hoạch/phương án tiếp cận, gặp gỡ, chăm sóc tư vấn bán hàng.
 • Phối hợp với các bộ phận/cá nhân liên quan chào hàng và tham gia đàm phán, xúc tiến ký kết hợp đồng.
c. Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng, bán hàng, hỗ trợ giao hàng và hỗ trợ thu hồi công nợ.
 • Kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng yêu cầu, thời hạn.
 • Hỗ trợ Đại lý trong công tác giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến đơn hàng.
 • Đôn đốc đại lý bán hàng và hỗ trợ phòng kế toán thu hồi công nợ đến hạn, quá hạn.
d. Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng.
 • Lập sổ nhật ký công việc để cập nhật và quản lý khách hàng, lịch trình công việc.
 • Lên lịch và thực hiện chăm sóc khách hàng theo định kỳ tuần/tháng/quý/năm.
 • Nắm bắt hoạt động, tình hình tài chính của khách hàng do mình quản lý.
 1. Nhiệm vụ tư vấn kỹ thuật:
 • Phải hiểu rõ tính năng, đặc tính ưu việt của từng sản phẩm do Công ty sản xuất, nắm vững quy trình nuôi tôm và từng phác đồ điều trị của Công ty đưa ra, kết hợp với kiến thức được đào tạo, diễn biến dịch bệnh thực tế tại địa bàn để đủ tự tin thực hiện tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng trong việc phòng chống, điều trị dịch bệnh.
 • Ghé thăm khách hàng theo lịch trình, tư vấn, hỗ trợ cho họ kỹ thuật mới, phát đồ điều trị bệnh của Công ty, xây dựng mô hình trình diễn có chọn lọc về phòng ngừa và điều trị bệnh.
 • Kịp thời cập nhật và báo cáo cho Công ty những thông tin, diễn biến dịch bệnh.
 1. Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên hoặc BTGĐ.
 
 1. Quyền hạn:
 • Được quyền đề xuất và định biên nhân sự thuộc bộ phận kinh doanh theo chiến lược phát triển Công ty.
 • Đề xuất tuyển dụng, điều động, thôi việc nhân sự kinh doanh thuộc quyền quản lý.
 • Phân tích, đề xuất và xây dựng các chính sách kế hoạch chiến lược kinh doanh.
 • Đề xuất các chính sách lương, thưởng phù hợp để áp dụng cho CBNVKD theo từng thời kỳ.
 • Đề xuất các chính sách khuyến mãi, chiết khấu…
 • Được quyền yêu cầu các phòng ban phối hợp để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Công ty.
 
 1. Kết quả công việc cần đạt được:
 • Đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu về doanh số, chịu trách nhiệm về vấn đề công nợ, doanh số bán hàng trên địa bàn Công ty giao.
 • Đảm bảo am hiểu về kỹ năng nghiệp vụ, hoạt động hiệu quả, năng suất làm việc cao và đúng theo nội qui, quy chế hoạt động của Công ty.
 • Xây dựng hệ thống Đại lý, khách hàng hoạt động ổn định, phát triển và vững mạnh.
 • Thực hiện báo cáo theo qui định:
 • Định kỳ hàng tuần báo cáo người quản lý trực tiếp và lãnh đạo về kết quả hoạt động kinh doanh khu vực, khách hàng quản lý.
 • Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ hàng ngày với Quản lý trực tiếp.
 • Chịu trách nhiệm về tính hiệu quả và hợp pháp của tất cả các công việc mình phụ trách trước khách hàng, Công ty và pháp luật.
 • Thực hiện quy định về thái độ làm việc, đồng phục và trang thiết bị Công ty cấp trong quá trình làm việc.
 1. Yêu cầu:
 • Am hiểu hoạt động kinh doanh và thị trường Thuốc Thủy sản.
 • Có kiến thức Pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.
 • Đánh giá được các công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, chiến lược ngắn hạn, trung và dài hạn. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về doanh số do Công ty đề ra.
 • Có tính kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp.
 
 1. Quan hệ công việc:
 • Quan hệ trực tiếp với cấp trên: Giám đốc kinh doanh và BTGĐ công ty
 • Quan hệ nội bộ: các phòng ban công ty
 • Quan hệ khác: các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng Công ty theo chỉ đạo của BTGĐ.
Chức danh     : Giám sát kinh doanh.
Nơi làm việc  : Trụ sở hoặc theo sự điều động của Công ty.
I. Mục đích công việc:
 • Triển khai thực hiện, giám sát hoạt động kinh doanh trong địa bàn được giao.
 • Chịu trách nhiệm và lên kế hoạch hành động của Bộ phận Kinh doanh, đảm bảo độ bao phủ và sự phân phối của sản phẩm thông qua việc tối ưu hóa đội ngũ kinh doanh.
 • Phát triển mối quan hệ với thị trường hiệu quả cũng như phối hợp với nhân viên thuộc quyền quản lý để hoàn thành mục tiêu kinh doanh.
 • Là đại diện của Công ty với các đối tác, khách hàng bên ngoài thị trường.
 • Tham mưu cho BTGĐ hoặc Giám đốc kinh doanh Công ty các chiến lược, chính sách nhằm đảm bảo kết quả kinh doanh đúng kế hoạch đề ra.
II. Nhiệm vụ:
 1. Lập kế hoạch Kinh doanh:
 • Đề ra những mục tiêu rõ ràng phù hợp với mục tiêu khu vực phụ trách,  Xây dựng tuyến bán hàng cho nhân viên bán hàng bao gồm mục tiêu doanh số, kênh bán hàng, chi phí, lợi nhuận. Quản lý và báo cáo danh sách thông tin khách hàng về Công ty.
 • Thực hiện báo cáo theo định kỳ tuần/quý/tháng/năm về: đánh giá tiến trình thực hiện so với những mục tiêu đã đề ra, kết quả kinh doanh, thị trường, đối thủ, nhà phân phối, quản lý nhân viên bán hàng và biện pháp khắc phục kịp thời.
 • Thực hiện kiểm tra, giám sát và báo cáo lên BGĐ về bảng theo dõi hoạt động bán hàng.
 • Thu thập và đánh giá thông tin thị trường: hoạt động của các đối thủ, các chương trình khuyến mãi, chế độ chính sách của các đối thủ.
 1. Bảo đảm độ bao phủ thị trường:
 •  Xây dựng, mở rộng phát triển thị trường, phát triển các dòng sản phẩm mới, đảm bảo độ phủ của sản phẩm khi ra thị trường theo định kỳ tháng/quý/năm, cập nhật triển khai toàn bộ kế hoạch kinh doanh đã được duyệt theo định kỳ.
 •  Giám sát, đôn đốc, hỗ trợ CBNVKD dưới quyền thực hiện theo kế hoạch kinh doanh định kỳ tháng/quý/năm đạt chỉ tiêu được giao cho thị trường.
 • Tạo quan hệ tốt, chăm sóc hệ thống đại lý khách hàng, đàm phán và chốt hợp đồng với khách hàng, cập nhật, đáp ứng và giải quyết tốt kịp thời những thắc mắc của khách hàng.
 1. Xây dựng và phát triển đội ngũ Nhân viên kinh doanh:
 • Xây dựng đào tạo CBNVKD dưới quyền, phối hợp với Phòng nhân sự tuyển dụng, đào tạo đội ngũ CBNVKD.
 • Huấn luyện kỹ năng bán hàng, kỹ năng chốt sale, kỹ năng đàm phán… cho CBNVKD.
 • Đề ra mục tiêu, theo dõi, đánh giá tiến trình thực hiện mục tiêu của từng CBNVKD và có hướng khắc phục kịp thời.
 • Truyền đạt đến CBNVKD những chủ trương, chính sách, quyết định, quy định của Công ty liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
 • Xây dựng cơ cấu lương hợp lý, khen thưởng kịp thời đối với những CBNVKD đạt kết quả cao hoặc đề xuất các biện pháp chế tài xử lí với các mức độ vi phạm của CBNVKD (nếu có).
 • Thực hiện công tác kiểm tra giám sát lộ trình, lịch làm việc và tính lương các chỉ tiêu công việc của CBNVKD.
 1. Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên hoặc BTGĐ.
III. Quyền hạn:
 • Được quyền yêu cầu các Phòng ban phối hợp để thực hiện các Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn theo quy định của Công ty.
 • Được quyền tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan lĩnh vực Kinh doanh của Công ty.
IV. Kết quả công việc cần đạt được:
 • Đảm bảo các nguồn nhân lực vật lực để việc thực hiện doanh số đúng như cam kết.
 • Đảm bảo thị trường phát triển ổn định và vững mạnh, nhân viên làm việc năng suất cao.
 • Tham mưu các chính sách, chiến lược phát triển kịp thời hiệu quả cho BGĐ.
 • Đảm bảo thu hồi công nợ hiệu quả, tránh nợ xấu.
 • Duy trì mối quan hệ hợp tác và thân thiện với Đại lý tại khu vực phụ trách.
 • Hoàn thành tốt các công việc được BGĐ giao phó và thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.
V. Quan hệ công việc:
 • Quan hệ trực tiếp với cấp trên: BGĐ Công ty và Giám đốc kinh doanh.
 • Quan hệ nội bộ: các phòng ban công ty
 • Quan hệ khác: các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng Công ty và các cơ quan ban ngành khác có liên quan. .
Mục đích công việc:
Thực hiện công tác Chăm sóc Khách hàng, gia tăng lượng khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty và tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng.
II. Nhiệm vụ:
- Chăm sóc, tư vấn khách hàng qua điện thoại về chất lượng, hiệu quả sản phẩm, phác đồ phòng và điều trị bệnh của Công ty.
- Tiếp nhận thông tin, ý kiến khiếu nại để xử lý nhanh chóng, kịp thời. Trình và xin ý kiến của Tổ trưởng tổ Chăm sóc Khách hàng những vấn đề vượt ngoài khả năng giải quyết. Tổ trưởng tổ Chăm sóc khách hàng có trách nhiệm xin ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
- Đề xuất, triển khai thực hiện các chương trình hội thảo, quảng cáo, chương trình khuyến mãi, tặng quà cho khách hàng,…
- Phối kết hợp cùng Nhân viên thị trường để bám sát tình hình thị trường thực tế nhằm Chăm sóc hộ nuôi kịp thời.
- Cập nhật, Quản lý hệ thống Khách hàng của Công ty: khách hàng thân thiết, khách hàng mới, khách hàng hài lòng và chưa hài lòng khi sử dụng sản phẩm. Phản ánh lên cấp trên, đồng thời đề xuất giải pháp cải tiến tăng sự hài lòng của khách hàng đối với Công ty, tạo nên một quy trình Chăm sóc Khách hàng chuyên nghiệp.
- Tham gia viết bài PR sản phẩm, thương hiệu của Công ty.
- Chịu sự phân công công việc của Tổ trưởng tổ Chăm sóc Khách hàng. Báo cáo kết quả công việc hàng ngày cho Tổ trưởng và báo cáo kết quả công việc hàng tuần cho Ban lãnh đạo.
- Lên lịch và thực hiện Chăm sóc Khách hàng định kỳ theo tuần/tháng/quý/năm.
- Thực hiện công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.
III. Trách nhiệm:
- Tư vấn khách hàng đúng theo phác đồ phòng và điều trị bệnh của Công ty đạt kết quả tối ưu nhất.
- Tối đa hóa sự hài lòng của Khách hàng.
- Đảm bảo 80% Khách hàng được chăm sóc có sử dụng và hài lòng sản phẩm của Công ty.
IV. Quyền hạn: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác chăm sóc khách hàng.
 1. . Mối quan hệ công việc:
1. Báo cáo trực tiếp: Tổ trưởng, Ban lãnh đạo.
2. Quan hệ công việc nội bộ: Phối hợp cùng các phòng ban trong Công ty.
3. Quan hệ công việc bên ngoài: Hệ thống Đại lý, danh sách khách hàng là hộ nuôi đã, đang và sẽ sử dụng sản phẩm của Công ty.
Mục đích công việc:
- Hỗ trợ, giúp việc cho Quản lý phòng và Ban Giám đốc trong lĩnh vực hành chính nhân sự.
- Quản lý, điều hành hoạt động của Bộ phận hành chính.
- Phối hợp với các bộ phận phòng ban khác lên kế hoạch tuyển dụng, tổ chức và thực hiện huấn luyện, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho các CB nhân viên trong từng bộ phận.
- Thực hiện các công tác liên quan đến nhân viên thị trường
 
II. Nhiệm vụ:
1. Tham mưu cho Trưởng phòng ban hoặc Ban giám đốc trong việc xây dựng  quản lý bộ máy hoạt động nhân sự của Công ty.
2. Tuyển dụng nhân sự dựa trên nhu cầu của từng phòng ban:
- Lập kế hoạch tuyển dụng trình Ban lãnh đạo Công ty phê duyệt.
- Phối hợp với trưởng bộ phận các phòng ban và Ban giám đốc tổ chức tuyển dụng theo kế hoạch.
- Nhận kết quả thử việc từ trưởng bộ phận, tiến hành ký hợp đồng lao động thử việc, chính thức, thực hiện các chế độ cho người lao động.
3. Lên kế hoạch đào tạo định kỳ cho CBNV.
- Nhận đề xuất về việc đào tạo từ trưởng các phòng ban hoặc cá nhân nhân viên.
- Lên kế hoạch, nội dung và chi phí đào tạo trình BGĐ phê duyệt.
- Tiến hành thực hiện kế hoạch đào tạo đã được duyệt, yêu cầu các CBNV được đào tạo ký cam kết đi đào tạo và thực hiện.
- Kiểm tra kết quả chương trình đào tạo và báo cáo BLĐ Công ty.
4. Thực hiện việc tính lương - thưởng - công tác phí cho CBNV Công ty:
- Căn cứ theo Nội quy - Quy định của công ty và quá trình làm việc của từng CBNV để hỗ trợ cán bộ phụ trách chuyên trách tính lương, trình BLĐ duyệt.
- Kết hợp với kế toán thanh toán tiến hành thanh quyết toán các khoản tạm ứng, công tác phí và lương tháng để chi trả cho CBNV đúng và đủ theo thời gian Công ty quy định.
5. Giải quyết các khiếu nại, kỷ luật:
- Nhận các khiếu nại từ nhân viên, đề xuất BLĐ ra các quyết định kỷ luật CBNV vi phạm nội quy của Công ty.
- Tiến hành giải quyết các khiếu nại, kỷ luật theo quy định.
6. Hỗ trợ Thực hiện các thủ tục liên quan đến Cơ quan nhà nước về lao động và hành chính:
- Thủ tục thay dổi thông tin hoặc làm giấy phép kinh doanh mới.
- Xin giấy phép cho việc mở chi nhánh mới, sản xuất kinh doanh mặt hàng mới,....
- Kê khai số lượng nhân viên để thực hiện nghĩa vị đóng bảo hiểm, ...
- Tiếp các đoàn kiểm tra, khách tham quan đến Công ty.
7. Quản lý các Công việc hành chính Công ty:
- Quản lý các biểu mẫu, tài liệu của Công ty.
- Quản lý hoạt động của đội xe: bảo trì, lịch làm việc, chi phí liên quan đến xe,...
- Hỗ trợ cán bộ chuyên trách trong việc thực hiện các công tác văn thư hành chính của Công ty.
9. Thực hiện các công việc giám sát và kiểm tra đối với CBNVKD:
- Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Nội quy - Quy định của NVKD.
- Kiểm tra kế hoạch và lịch làm việc.
- Theo dõi việc thực hiện doanh số cam kết.
- Kiểm tra và đề xuất BGĐ ký duyệt công tác phí.
- Đôn đốc NV làm việc theo kế hoạch.
10. Thực hiện các công tác khác theo sự chỉ đạo của BGĐ.
 
III. Quyền hạn:
1. Được quyền yêu cầu các Phòng ban phối hợp để thực hiện các Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn theo quy định của Công ty.
2. Được quyền tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan lĩnh vực Nhân sự của Công ty.
3. Được quyền yêu cầu cung cấp các nguồn lực cần thiết (nhân lực, tài chính, vật lực, thông tin) để điều hành hoạt động của Bộ phận nhân sự.
4. Được quyền đề nghị BGĐ khen thưởng/kỷ luật hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Nhân sự thuộc Bộ phận nhân sự hoặc NVKD.
 
IV. Trách nhiệm và kết quả công việc cần đạt được:
 1. Đảm bảo bộ máy nhân sự của Công ty luôn hoạt động trôi chảy.
 2. Đảm bảo luôn đủ nhân sự tại các vị trí cần.
3.  Đảm bảo hệ thống nhân viên giỏi về kỹ năng nghiệp vụ, hoạt động hiệu quả, năng suất làm việc cao và đúng theo Nội qui - Quy chế hoạt động của Công ty.
4. Thực hiện báo cáo theo qui định:
- Xây dựng kế hoạch làm việc và báo cáo kết quả công việc cho Ban Giám đốc vào thứ 7  hàng tuần.
- Định kỳ hàng tháng, báo cáo cho Ban Giám đốc tình hình chung của bộ phận nhân sự và bộ phận CBNV KD.
- Chịu trách nhiệm về tính hiệu quả và hợp pháp của tất cả các công việc mình phụ trách trước CBNV, BGĐ Công ty và pháp luật.
 
V. Quan hệ công việc:
1. Quan hệ với cấp trên trực tiếp: Ban Giám đốc hoặc Chánh văn phòng.
- Báo cáo và nhận sự chỉ đạo trong công việc;
- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong các vấn đề liên quan đến hành chính văn thư.
2. Quan hệ nội bộ: các Phòng ban để phối hợp giải quyết công việc.
3. Quan hệ với nội bộ phòng HCNS.
4. Quan hệ với CBNVKD:
- Kiển tra lịch làm việc và báo cáo.
- Kiểm tra kết quả công việc.
- Kiểm tra việc thực hiện nội quy của Công ty.
5. Chính quyền, các cơ quan chức năng có liên quan.
 1. Mục đích công việc:
 • Nghiên cứu, lập kế hoạch, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình marketing nhằm quảng bá và phát triển thương hiệu Công ty và thương hiệu sản phẩm của Công ty đang cung cấp.
 1. Nhiệm vụ và trách nhiệm:
 • Nghiên cứu thiết kế bao bì, hình ảnh, thông tin sản phẩm của Công ty, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, có kế hoạch cải thiện điều chỉnh hoặc thay thế sao cho sản phẩm đạt chất lượng nhất về bao bì, hình ảnh, thông tin (bên cạnh chất lượng sản phẩm) nhằm thu hút được khách hàng nhiều nhất, hiệu quả nhất.
 • Tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu các động thái thị trường, thị phần, thói quen tiêu dùng, phân khúc thị trường cho sản phẩm, xác định các khách hàng mục tiêu,các dự án tiềm năng về sản phẩm công ty đang kinh doanh, định hướng thị trường trong tương lai.
 • Nghiên cứu các hình thức phương thức Marketing phù hợp với từng sản phẩm của Công ty.
 • Phát triển quảng bá sản phẩm theo lộ trình kế hoạch được giao.
 • Xây dựng và phát triển các chương trình khuyến mãi, PR, Event, hội chợ, hội nghị khách hàng, họp báo, các chương trình chăm sóc sau bán hàng……..nhằm đáp ứng nhanh nhất hiệu quả nhất yêu cầu của khách hàng.
 • Hoạch định chiến lược và xây dựng thương hiệu của Công ty trình BGĐ xem xét và phê duyệt.
 • Hỗ trợ và kết hợp với các nhóm nhân viên phát triển thị trường, kinh doanh và phòng ban liên quan tổ chức thực hiện (triển khai và điều phối) các chương trình phát triển thị trường: Khuyến mại, trưng bày… Phân bổ các suất khuyến mại, trưng bày nhằm quảng bá và giới thiệu sản phẩm.
 • Viết bài và cập nhật các thông tin hoạt động của Công ty lên trang các trang web Công ty, web thông tin, quảng bá... sao cho hình ảnh sản phẩm, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu Công ty được truyền tải và có độ phủ cao nhất.
 • Thực hiện việc thăm dò ý kiến, phản hồi của khách hàng, người tiêu dùng. Tổng hợp đánh giá kết quả dựa trên các mục tiêu đã đề ra, báo cáo theo BGĐ theo định kì tháng/quý/năm .
 • Hỗ trợ các phần trình bày: nội dung, báo giá, slide, clip giới thiệu, sách tài liệu giới thiệu tính năng của sản phẩm, chuẩn bị các giấy tờ, catalog với nội dung và hình thức trình bày hiệu quả.
 • Thu thập, phân tích, tổng hợp đánh giá các tài liệu, xu hướng, thông tin về khách hàng, nhu cầu khách hàng, khả  năng khách hàng….
 • Thu thập và xử lí thông tin sản phẩm và các hoạt động chính sách của đối thủ cạnh tranh.
 • Tổ chức quản lý và kiểm soát các công cụ dụng cụ phục vụ công tác marketing.
 • Liên hệ, xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các đối tác, nhà cung cấp để hỗ trợ công tác marketing được hiệu quả nhất.
 • Xây dựng hình ảnh đội ngũ nhân viên phù hợp với từng chương trình quảng bá giới thiệu hình ảnh sản phẩm và thương hiệu công ty, thương hiệu sản phẩm Công ty đang cung cấp.
III. Quyền hạn:
- Được quyền đề xuất các Phòng ban phối hợp để thực hiện các Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn theo quy định của Công ty.
- Được quyền tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan lĩnh vực marketing của Công ty.
IV. Kết quả công việc cần đạt được:
- Đảm bảo độ phủ của sản phẩm trên thị trường ngày càng phát triển và mở rộng.
- Đảm bảo vị trí và uy tín của sản phẩm cũng như hình ảnh Công ty.
- Mức độ hài lòng của khách hàng ngày càng được cải thiện và tăng cao.
- Hoàn thành tốt các công việc được BGĐ giao phó và thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGĐ.
V. Quan hệ công việc:
 • Khách hàng/Đối tác/Nhà cung ứng dịch vụ:
 • Đàm phán, ký kết hợp đồng;
 • Kiểm tra lộ trình thực hiện và kết quả của việc kí kết;
 • Giải quyết khiếu nại khách hàng.
 • Quan hệ với cấp trên trực tiếp: Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc:
 • Báo cáo và nhận sự chỉ đạo trong công việc;
 • Đề xuất các giải pháp, kế hoạch làm việc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
 • Quan hệ nội bộ: các Phòng ban: Phối hợp giải quyết công việc.
 • Chính quyền, các cơ quan chức năng có liên quan.
 1. Mục đích công vic:
Thực hiện các công tác Kế toán kho, thủ kho kiêm thủ quỹ chi nhánh.
 1. Nhiệm vụ cụ thể:
 • Hàng ngày ghi chép, lập chứng từ nhập – xuất hàng hóa, hóa đơn bán và mua hàng.
 • Quản lý hàng hóa, thực hiện kiểm kho thực tế và báo cáo nhập xuất tồn kho hàng ngày cho Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan.
 • Nhập xuất hàng đúng thời gian quy định và đúng quy trình xuất nhập hàng của Công ty
 • Lập sơ đồ kho, sắp xếp hàng hóa theo sơ đồ kho. Xuất hàng theo trình tự: hàng nhập trước xuất trước, hàng nhập sau, xuất sau.
 • Chịu trách nhiệm quản lý việc đóng gói hàng hóa theo quy định của Công ty.
 • Chuyển giao và lưu chứng từ theo đúng quy định, thực hiện công táclưu trữ và luân chuyển, nộp chứng từ của bộ phận kế toán Công ty.
 • Theo dõi chấm công toàn thể cán bộ công nhân viên làm việc tại kho Sài Gòn.
 • Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy.
 • Đảm bảo việc bảo quản hàng hóa tốt, đúng số lượng và quy định bảo quản hàng hóa, giảm tối thiểutỷ lệ hàng hư hỏng (nếu có xảy ra sự hư hỏng hàng hóa phải báo cáo và giải trình cho KTT hoặc BGĐ).
 • Thường xuyên cập nhật quy trình làm việc, đánh giá kết quả làm việc của công nhân làm tại kho
 • Trực tiếp tham gia công tác kiểm tra định kỳ (hoặc đột xuất khi có yêu cầu). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý khi có chênh lệch hàng hóa giữa số liệu sổ sách và số liệu thực tế nộp cho kế toán trưởng và BGĐ.
 • Tiến hành lập và nộp chứng từ báo cáo theo quy định.
 • Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của Công ty.
 • Tự động thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày báo cáo kế toán trưởng. Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.
 • Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu chi tiền.
 • Chịu trách nhiệm giao nhận hàng hóa tại kho Sài Gòn.
 • Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng và Ban tổng giám đốc giao.
 1. Trách nhiệm:
 • Hoàn thành tốt công việc theo nội dung và tiêu chuẩn đánh giá của Công ty.
 • Nhân viên kế toán phải bảo mật thông tin của Công ty.
 • Bảo lưu hồ sơ kế toán cẩn thận;
 • Báo cáo cấp trên những phát sinh để kịp thời giải quyết, hỗ trợ các phòng ban khác theo nhu cầu hoặc theo chỉ thị của cấp trên để hoàn thành tốt công việc.
 • Chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa trong kho, nhập xuất đúng đủ theo chứng từ gốc, kịp thời và đúng quy định của Công ty
 • Nhiệt tình và vui vẻ trong công tác tiếp nhận, triển khai yêu cầu công việc của KTT và BGĐ Công ty.
 • Luôn vui vẻ, hòa nhã, tôn trọng, giúp đỡ đồng nghiệp và khách hàng.
 • Luôn đảm bảo nơi làm việc luôn được vệ sinh sạch sẽ.
 • Chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của tất cả các công việc mình phụ trách trước Kế toán trường và Ban giám đốc.
IV. Quyền hạn:Đề xuất các cải tiến trong công việc.
V. Mối quan hệ công việc:
 • Báo cáo trực tiếp: Kế toán trưởng
 • Quan hệ công việc trực tiếp: Thực hiện công việc được giao của kế toán tổng hợp, kế toán bán hàng.
Quan hệ công việc bên ngoài: Hệ thống khách hàng, đại lý của Công ty.
 1. Mục đích công việc:
 • Quản lý thông tin và chăm sóc khách hàng đại lý
 • Quản lý, kiểm tra công nợ, doanh thu Khách hàng.
 • Thực hiện công tác bán hàng và thu hồi công nợ của Khách hàng.
 1. Nhiệm vụ:
 1. Công tác chung.
- Nhận đơn hàng từ đại lý, NVTT,… kiểm tra đúng số lượng, tỷ lệ chiết khấu, giá thành báo cho khách hàng  sau đó vào sổ làm đề xuất trình lãnh đạo. Khi có sự đồng ý của lãnh đạo thì đưa qua thủ kho làm phiếu xuất hàng.
- Nhập số liệu bán hàng lên phần mềm kế toán và phần mềm ecxel, kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ.
- Căn cứ theo đơn hàng và phiếu xuất nhân viên  giao hàng cho khách trong thời gian sớm nhất. Khi hàng đã gửi đi ngày hôm sau phải gọi điện cho khách đã nhận được hàng chưa, nếu chưa nhận được thì phải tìm hiểu nguyên nhân khắc phục. Tránh việc thất lạc hàng hóa hay hàng đi nhầm địa chỉ.
- Tìm hiểu kỹ về đặc điểm của sản phẩm, cập nhật các sản phẩm mới, từ đó tư vấn cho khách hàng mua hàng.
- Kích thích nhu cầu đặt hàng của khách hàng, bằng các chương trình khuyến mãi (Mời khách đặc đơn hàng đủ để hưởng chiết khấu cao nhất, đạt doanh số năm- quý để hưởng chiết khấu ưu đãi của công ty,…)
- Liên hệ với các khách hàng cũ lâu ngày không lấy hàng, tìm hiểu nguyên nhân khắc phục để khách hàng quay lại với công ty.
- Kết hợp với kế toán kho đối chiếu số lượng hàng hóa bán ra theo ngày – tuần – tháng.
- Tổng hợp doanh số, doanh thu bán hàng theo tuần, tháng. Tổng hợp doanh số-doanh thu theo từng tỉnh , vùng, miền. Tổng hợp doanh số bán hàng theo từng nhân viên để tính lương, thưởng và báo cáo cho Lãnh đạo khi có yêu cầu.
- Tìm các chành xe gửi hàng có giá cả hợp lý và uy tín.
- Theo dõi kho thành phẩm trên kho, báo cho bộ phận sản xuất nếu thiếu hàng, điều chuyển kho nội bộ. 
 • Luôn kết hợp với các phòng ban khác để nắm chính xác thông tin khi cung cấp cho khách hàng, báo cáo cấp trên những phát sinh để kịp thời giải quyết, hỗ trợ các phòng ban khác theo nhu cầu hoặc theo chỉ thị của cấp trên để hoàn thành tốt công việc.
 1. Chăm sóc khách hàng
- Thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc, bán hàng của khách hàng từ đó tạo mối quan hệ tốt với khách hàng.
- Qua khách hàng kiểm tra tình trạng lưu thông hàng hóa, kiểm tra nhân viên thị trường.
- Hỗ trợ kịp thời cho đại lý như: cần hàng gấp, đổi hàng, hàng đi nhầm địa chỉ,… tạo điều kiện thuận lợi nhất để đại lý bán được hàng.
- Cung cấp kịp thời những chính sách mới, chương trình khuyến mãi mới của công ty để Đại lý tham gia.
- Cập nhật thường xuyên thông tin đại lý, có kế hoạch chăm sóc và thu hồi công nợ.
- Tiếp nhận, trình và thực hiện công việc.
- Giải quyết các khiếu nại của nhân viên kinh doanh nhanh chóng, kịp thời.
 1. Theo dõi và Thu hồi công nợ
* Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận:
- Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.
- Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới vào Solomon đối với các khách hàng mới
- Sửa mã tên đối với khách hàng, nhà cung cấp có sự chuyển nhượng hoặc thay đổi
- Vào mã hợp đồng trong Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng
* Theo dõi công nợ phải thu: theo dõi cập nhật chi tiết từng khách hàng trên sổ tay và máy tính. Hàng ngày căn cứ vào đơn đặt hàng và phiếu xuất kho kế toán cập nhật vào sổ công nợ chi tiết theo từng khách hàng không được để tồn động.
- Định kỳ làm xác nhận công nợ với các Đại lý. Đối chiếu công nợ với khách hàng thường xuyên nếu có sai sót thì kịp thời điều chỉnh. Hàng tháng phải in công nợ gửi cho các đại lý (hoặc gửi cho các nhân viên thị trường ) ký xác nhận công nợ.
- Khách hàng mua hàng theo từng đề nghị và dựa trên hợp đồng nguyên tắc bán hàng đã ký, kiểm tra giá trị hàng mà khách hàng muốn mua, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng.
- Kết hợp chăm sóc khách hàng thu hồi những công nợ đến hạn và quá hạn. Thường xuyên kiểm tra công nợ khách hàng thu hồi các công nợ đến hạn, đối với các công nợ quá hạn hay khó đòi kịp thời đề xuất lãnh đạo để có hướng xử lý kịp thời.
- Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng Đại lý.
- Kết hợp với đại lý trong quá trình thu hồi để tránh thất thoát tài sản của công ty và của đại lý.
- Thu hồi công nợ hợp lý để tạo uy tín cho công ty và lòng tin của công ty với đại lý từ đó xây dựng mối quan hệ bền vững với đại lý.
+ Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho và công nợ
+ Theo dõi, tính chiết khấu cho Khách hàng theo hợp đồng đã ký kết.

 
 1. Quyền hạn:
1. Được quyền yêu cầu Trưởng Phòng ban hướng dẫn và phối hợp để thực hiện các Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn theo quy định của Công ty.
2. Được quyền tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ liên quan đến công việc phụ trách.
 1. Kết quả công việc cần đạt được:
 -   Hoàn thành tốt công việc theo nội dung và tiêu chuẩn đánh giá của Công ty.
 • Phải bảo mật thông tin của công ty.
 • Bảo lưu hồ sơ kế toán cẩn thận;
 • Luôn kết hợp với các phòng ban khác để nắm chính xác thông tin khi cung cấp cho khách hàng, báo cáo cấp trên những phát sinh để kịp thời giải quyết, hỗ trợ các phòng ban khác theo nhu cầu hoặc theo chỉ thị của cấp trên để hoàn thành tốt công việc.
 • Cung cấp các thông tin cần thiết về tình hình bán hàng, phục vụ cho việc chỉ đạo và kinh doanh của Công ty.
 • Chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của tất cả các công việc mình phụ trách trước Kế toán trưởng và Ban giám đốc.
 • Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, chính xác về sổ sách và số liệu.
Mối quan hệ công việc:
 • Quan hệ chỉ đạo: nhận chỉ đạo trực tiếp từ BLĐ và Kế toán trưởng
 • Báo cáo trực tiếp: Kế toán trưởng và BGĐ
 • Quan hệ công việc nội bộ: Phối hợp cùng các phòng ban trong Công ty.
Quan hệ công việc bên ngoài: Hệ thống khách hàng, đại lý của Công ty.
I. Mục đích công việc:
 1. Thực hiện công việc lái xe tải và hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đôc (BGĐ).
II. Nhiệm vụ cụ thể:
1. Vận chuyển hàng hóa:
-  Bốc xếp hàng hóa lên và xuống xe một cách cẩn thận, gọn gàng, đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Vận chuyển hàng hóa theo yêu cầu công việc từ BGĐ; bảo quản và chịu trách nhiệm về hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển;
- Thực hiện công tác giao nhận hàng hóa chứng từ đúng quy định, kiểm kê hàng hóa đúng số lượng, chất lượng theo chứng từ xuất nhập;
2. Nhiệm vụ khác:
- Đưa đón chuyển chở Lãnh đạo và CBCNV Công ty hoặc khách trong quá trình làm việc và công tác hằng ngày. Đảm bảo yêu cầu, địa điểm và thời gian đúng yêu cầu.
- Không được giao xe, trao dổi xe hay cho người lạ lên xe khi chưa có chỉ đạo của BGĐ, không bàn tán, tung tin, nói xấu xuyên tạc sự thật làm giảm uy tín Công ty.
- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.
III. Quyền hạn:
1. Được quyền yêu cầu các Phòng ban phối hợp để thực hiện các Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn theo quy định của Công ty.
2. Được quyền tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan lĩnh vực xe của Công ty.
IV. Trách nhiệm:
1. Đảm bảo an toàn cho xe và người trên xe và hàng hóa khi vận chuyển
2. Đảm bảo am hiểu về kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng và vận hành xe hoạt động hiệu quả, năng suất và đúng theo nội qui, quy chế hoạt động của Công ty.
4. Thực hiện lộ trình di chuyển làm việc theo đúng yêu cầu.
5. Thực hiện quy định về thái độ làm việc, đồng phục và trang thiết bị Công ty cấp trong quá trình làm việc.
V. Quan hệ công việc:
1. Quan hệ với cấp trên trực tiếp: Ban giám đốc(ông Phan Thanh Thiên - Tổng Giám đốc hoặc bà Võ Thị Tuyết Hà - Phó Tổng giám đốc):
- Báo cáo và nhận sự chỉ đạo trong công việc;
- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác lái xe.
2. Quan hệ nội bộ: Phối hợp cùng các phòng ban giải quyết công việc.
3. Chính quyền, các cơ quan có liên quan đến công việc phát sinh trong quá trình di chuyển xe.
I. Mục đích công việc:
1. Nghiên cứu, thu thập thông tin về thị trường, nhu cầu khách hàng. Triển khai kế hoạch kinh doanh, duy trì phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, tham gia chào hàng và xúc tiến ký kết hợp đồng bán hàng.
2. Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng, hỗ trợ giao hàng và hỗ trợ thu hồi công nợ.
II. Nhiệm vụ cụ thể:
1. Nhiệm vụ bán hàng, phát triển thị trường:
- Thu thập, phân tích thông tin về thị trường:
+ Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, các sản phẩm theo phân đoạn thị trường, nhóm khách hàng, khu vực được giao.
+ Đề xuất các sản phẩm mới phù hợp với khu vực và địa bàn được phân công phụ trách.
+ Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp quảng bá, giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu Công ty thuộc phạm vi phụ trách.
- Triển khai kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm khách hàng và xúc tiến ký kết hợp đồng.
            + Lập kế hoạch phát triển khách hàng, thị trường, doanh thu theo tuần/tháng/quý/năm.
+ Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng.
+ Lập danh sách các khách hàng tiềm năng, đề xuất các kế hoạch/phương án tiếp cận, gặp gỡ, chăm sóc tư vấn bán hàng.
+ Phối hợp với các bộ phận/cá nhân liên quan chào hàng và tham gia đàm phán, xúc tiến ký kết hợp đồng.
- Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng, bán hàng, hỗ trợ giao hàng và hỗ trợ thu hồi công nợ.
+ Kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng đảm bảo đúng yêu cầu, thời hạn.
+ Hỗ trợ Đại lý trong công tác giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc liên quan đến đơn hàng.
+ Đôn đốc đại lý bán hàng và hỗ trợ phòng kế toán thu hồi công nợ đến hạn, quá hạn.
- Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng.
+ Lập sổ nhật ký cập nhật và quản lý khách hàng.
+ Lên lịch và thực hiện chăm sóc khách hàng theo định kỳ tuần/tháng/quý/năm.
+ Nắm bắt hoạt động, tình hình tài chính của khách hàng do mình quản lý.
2. Nhiệm vụ tư vấn kỹ thuật:
- Phải hiểu rõ tính năng, đặc tính ưu việt của từng sản phẩm do Công ty sản xuất, nắm vững quy trình nuôi tôm và từng phác đồ điều trị của Công ty đưa ra, kết hợp với kiến thức được đào tạo, diễn biến dịch bệnh thực tế tại địa bàn để đủ tự tin thực hiện tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng trong việc phòng chống, điều trị dịch bệnh.
- Luôn có thái độ niềm nở, nhiệt tình tư vấn cho khách hàng khi họ có nhu cầu, không được cáu gắt hay có những thái độ, cử chỉ không lịch sự đối với khách hàng.
- Ghé thăm khách hàng theo lịch trình, tư vấn, hỗ trợ cho họ kỹ thuật mới, phát đồ điều trị bệnh của Công ty, xây dựng mô hình trình diễn có chọn lọc về phòng ngừa và điều trị bệnh.
- Kịp thời cập nhật và báo cáo cho Công ty những thông tin, diễn biến dịch bệnh.
III. Quyền hạn:
1. Được quyền yêu cầu các Phòng ban phối hợp để thực hiện các Chức năng, Nhiệm vụ, Quyền hạn theo quy định của Công ty.
2. Được quyền tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan lĩnh vực Kinh doanh của Công ty.
IV. Trách nhiệm:
1. Đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu về doanh số, chịu trách nhiệm về vấn đề công nợ, doanh số bán hàng trên địa bàn Công ty giao.
2. Đảm bảo am hiểu về kỹ năng nghiệp vụ, hoạt động hiệu quả, năng suất làm việc cao và đúng theo nội qui, quy chế hoạt động của Công ty.
3. Xây dựng hệ thống Đại lý, khách hàng hoạt động ổn định, phát triển và vững mạnh.
4. Thực hiện báo cáo theo qui định:
- Định kỳ hàng tuần báo cáo người quản lý trực tiếp và lãnh đạo về kết quả hoạt động kinh doanh khu vực, khách hàng quản lý.
- Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ hàng ngày với Quản lý trực tiếp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, yêu cầu của Quản lý trực tiếp hoặc BGĐ.
- Chịu trách nhiệm về tính hiệu quả và hợp pháp của tất cả các công việc mình phụ trách trước khách hàng, Công ty và pháp luật.
5. Thực hiện quy định về thái độ làm việc, đồng phục và trang thiết bị Công ty cấp trong quá trình làm việc.
V. Quan hệ công việc:
1. Khách hàng/Đối tác: Đàm phán, ký kết hợp đồng; Chăm sóc khách hàng;
2. Quan hệ với cấp trên trực tiếp: Quản lý vùng(nếu có) hoặc Ban giám đốc(ông Phan Thanh Thiên - Tổng Giám đốc hoặc bà Võ Thị Tuyết Hà - Phó Tổng giám đốc):
- Báo cáo và nhận sự chỉ đạo trong công việc;
- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
3. Quan hệ nội bộ: Phối hợp cùng các phòng ban giải quyết công việc.
4. Chính quyền, các cơ quan chức năng có liên quan tại địa phương.
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm nổi bật
Thuốc thủy sản, thuoc thuy san, Vôi siêu mặn C-LITE - Nâng độ mặn trong ao nuôi
Xử lý ao nuôi trồng thủy sản bị rớt mặn gây sốc ...
Thuốc thủy sản, thuoc thuy san, TS 111 - ĐẠI BỔ SIÊU TĂNG TRỌNG
Tăng trọng nhanh, tăng cường sinh lực giúp tôm nhanh lớn, chống ...
BỔ THẬN TRÁNG DƯƠNG TĂNG CƯỜNG SINH LỰC Áp lực công việc và ...
Thuốc thủy sản, thuoc thuy san, YUCCA USA 100 - KHỬ ĐỘC, LÀM SẠCH NƯỚC, CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Cấp cứu tôm nổi đầu. Cải thiện chất lượng nước, giảm các chất ...
BẢN LĨNH DOANH NHÂN VIỆT Hơn một phần tư thế kỷ là khoảng ...
Tin tức nổi bật
Là một doanh nghiệp Việt, Trường Sinh ý thức được vấn đề cần chung tay, góp sức cùng Chính phủ ...
Trường Sinh luôn quan niệm phản hồi của khách hàng là thông tin vô cùng quan trọng để đánh giá ...
Ngày 25-3, những phần quà đầu tiên của Trường sinh Group và hội DNT Gia Lai, đã đến với đội ...
Nhằm động viên các nhân viên, cán bộ chiến sĩ, đang nỗ lực ngày đêm trong cuộc chiến chống dịch ...
Hỗ trợ trực tuyến
Video
Thông tin liên hệ

TẬP ĐOÀN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH
1335 Phạm Văn Đồng, P. Yên Thế, TP. Pleiku, Gia Lai.
02693 865 295 - 0918 341 838
Tổng đài tư vấn: 1900 56 56 81